Fwi Peyi Nou, Ayiti: Konprann Enptans Pye Bwa Nou Yo (French Edition)

Independently published

Fwi Peyi Nou, Ayiti: Konprann Enptans Pye Bwa Nou Yo (French Edition)

  • Publish Date: 2017-06-13
  • Binding: Paperback
  • Author: Jean-Patrick Lucien
Regular price $38.39 Sale price $26.83

Attention:For textbook, access codes and supplements are not guaranteed with used items.

FWI PEYI NOU, se yon liv nou ekri a pati de rechch ke nou f sou pye bwa ki leve nan peyi dAyiti. Liv sa ap ede tout moun konn enptans pyebwa ak fwi ki nan peyi a. Chak pyebwa nou plante ede plnt la, ede eknomi peyi a; ede nou jwenn plis fwi kap ban nou bonjan lasante. Nan liv sa a, n ap aprann kouman pou nou plante fwi yo, konnen orijin yo, konprann koman pou nou pran swen yo e konnen vitamin ki ladan yo. Nou espere ke l w fin li liv sa, wa p pataje enfomasyon ki ladan li a avk tou fr w a s w nan peyi a. This book was written based on research on the different fruit trees of Haiti in order to understand the importance of fruit trees in Haiti. Each fruit tree that one grows will help the planet, help the local economy, and help improve our health. In this book, you will learn how to grow various fruit trees, know their origin, and how to care for them. You will also learn the role of vitamin in your body and the different types of vitamins you will find in each fruit tree found in Haiti. We hope that upon reading this book, you will share the information with all of our brothers and sisters and grow more fruit trees.

Customer Reviews